Chủ nhật, 04/12/2022 - 23:08|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT Đại Từ
 • Sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp THCS năm 2021
  | Phòng GDĐT huyện Đại Từ | 43 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp THCS năm 2019
  | Phòng GDĐT huyện Đại Từ | 36 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp THCS năm 2020
  | Phòng GDĐT huyện Đại Từ | 35 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp THCS năm 2018
  | Phòng GDĐT huyện Đại Từ | 40 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp THCS năm 2016
  | Phòng GDĐT huyện Đại Từ | 40 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp THCS năm 2017
  | Phòng GDĐT huyện Đại Từ | 34 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp THCS năm 2014
  | Phòng GDĐT huyện Đại Từ | 34 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp THCS năm 2015
  | Phòng GDĐT huyện Đại Từ | 34 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp THCS năm 2012
  | Phòng GDĐT huyện Đại Từ | 43 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp THCS năm 2013
  | Phòng GDĐT huyện Đại Từ | 34 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp THCS năm 2011
  | Phòng GDĐT huyện Đại Từ | 40 lượt tải | 1 file đính kèm