Wednesday, 06/07/2022 - 05:13|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT Đại Từ

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

Cơ quan ban hành UBND huyện Đại Từ
Số hồ sơ 01 bộ
Cấp thực hiện
Loại TTHC
Lĩnh vực Thủ tục hành chính , Thủ tục hành chính
Trình tự thực hiện

- Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập trường tiểu học; báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ đề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định giải thể trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

- Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, Tờ khai Số lượng
Số bộ hồ sơ
Lệ phí
STT Mô tả Mức phí
Mức giá
Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu đề nghị thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non nhà trẻ công lập), tổ chức, cá nhân (nếu đề nghị thành lập trường mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục).

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện

Quyết định giải thể trường tiểu học của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định 46/2017/NĐ-CP

Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không

Đánh giá tác động TTHC
Danh sách TTHC liên quan
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành