Sunday, 25/09/2022 - 08:50|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT Đại Từ
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 5 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) UBND huyện Đại Từ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thủ tục hành chính , Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người UBND huyện Đại Từ

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện

Thủ tục hành chính , Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn UBND huyện Đại Từ

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính , Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND huyện Đại Từ

Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện

Thủ tục hành chính , Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục UBND huyện Đại Từ

Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính , Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực