Monday, 01/03/2021 - 11:20|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT Đại Từ
 • Mông Đức Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên CNTT
  • Điện thoại:
   0962761978
  • Email:
   mdhung.phongdt@thainguyen.edu.vn
 • Phạm Văn Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   0977231786
  • Email:
   pvphong.phongdt@thainguyen.edu.vn
 • Hoàng Thị Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   0987895334
  • Email:
   htquyen.phongdt@thainguyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   0976968729
  • Email:
   ntthuy.phongdt@thainguyen.edu.vn
 • Mai Thị Kim Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0986674917
  • Email:
   mknga.phongdt@thainguyen.edu.vn