Wednesday, 06/07/2022 - 04:58|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT Đại Từ
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Như Thích
Chuyên viên Trần Thị Như Thích
Giới tính Nam
Điện thoại 0986202767
Email tnthich.phongdt@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách