Monday, 01/03/2021 - 11:00|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT Đại Từ
 • Quách Thị Phương Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0984142484
  • Email:
   hxbinh.phongdt@thainguyen.edu.vn
 • Trần Thị Như Thích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0986202767
  • Email:
   tnthich.phongdt@thainguyen.edu.vn