Sunday, 25/09/2022 - 09:08|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT Đại Từ
 • Nguyễn Ngọc Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0986360098
  • Email:
   nnhung.phongdt@thainguyen.edu.vn
 • Phan Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0988808458
  • Email:
   ptuan.phongdt@thainguyen.edu.vn
 • Vũ Thị Bích Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02083824225
  • Email:
   vbhuong.phongdt@thainguyen.edu.vn
 • Vũ Thị Lan Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0916568216
  • Email:
   vloanh.phongdt@thainguyen.edu.vn