Sunday, 25/09/2022 - 09:29|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT Đại Từ
Ngày ban hành:
08/05/2022
Ngày hiệu lực:
08/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/05/2022
Ngày hiệu lực:
03/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/11/2021
Ngày hiệu lực:
17/11/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/07/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/08/2019
Ngày hiệu lực:
01/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực