Sunday, 01/08/2021 - 21:42|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT Đại Từ
Ngày ban hành:
22/08/2019
Ngày hiệu lực:
01/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/06/2019
Ngày hiệu lực:
20/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/05/2018
Ngày hiệu lực:
29/05/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/06/2017
Ngày hiệu lực:
30/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực